Palárikova Raková

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby prebieha opäť v  dňoch 24. – 30. apríla 2019 v Čadci a v Rakovej, rodisku Jána Palárika. Tento rok je to už  52.  ročník (1968 – 2019).

Dňa 24.04.2019   sa žiaci našej školy z tried  I. AP, I.BP, I. BM, a II. BP. so svojimi  vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry Mgr. Z. Bučkovou, Mgr. Ľ. Jurašíkovou, Mgr. O. Černekovou  a Mgr. M. Ujháziovou zúčastnili  divadelného predstavenia,   v podaní „divadelníkov“ z Divadelného súboru Timrava Lučenec,  od autora Osvalda Zahradníka  s názvom Zurabája alebo epitaf pre živého.

V divadelnej hre sa autor venuje téme vojny, Slovenského štátu a Slovenského národného povstania. Inscenácia sa humorným spôsobom zaoberá myslením a konaním niektorých členov Hlinkovej gardy v čase pred povstaním. Hlavný hrdina rozvádza možnosti ukryť sa po vojne na bezpečné miesto, a tak sa vyhnúť zodpovednosti za svoje skutky. Dej hry nerozpráva o hrdinoch, ale skôr o ľuďoch pochybujúcich o svojom konaní, odvahe, o zmysle zabíjania, očistení sa. Táto divadelná hra bola z prvých autorových  textov s vojnovou tematikou.

Žiaci sa z predstavenia tešili a nové poznatky využijú pri preberaní učiva  o dráme a dramatickej tvorbe. Zároveň sa tešia na ďalší ročník súťažnej prehliadky.