Divadelný Medveď 2019

V pondelok 15. 04. 2019 navštívili žiaci I. AP a I. BM so svojimi  vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Martou Ujháziovou Divadelného Medveďa 2019. Pod týmto originálnym názvom sa skrýva postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Je to stretnutie  divadelných súborov, v ktorých žiaci prezentujú výsledky svojej záujmovej činnosti, rozvíjajú umelecké zručnosti, komunikáciu a talent a rozširujú svoje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Divadelné predstavenia sa hrali v Bábkovom divadle Žilina. My sme si z bohatej divadelnej ponuky vybrali Divadelný súbor TNT zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto s inscenáciou na motívy klasickej rozprávky Modrofúz a Divadielko Gaštanko zo ZŠ Gaštanová v Žiline s inscenácious názvom Motýlia láska.

Po skončení predstavení sme sa zapojili do diskusie na rozborovom seminári o dozvedeli sme sa nové informácie o práci scenáristu, dramaturga, režiséra a hercov. Dúfame, že aj takouto formou rozšíria žiaci svoje vedomosti  o divadle.

V utorok 16. 04. 2019 navštívili tento divadelný festival aj žiaci  z  II. BM s vyučujúcou Mgr. Oľgou Černekovou a pozreli si divadelný súbor Lienky zo ZŠ Novôť s inscenáciou Ako to bolo a súbor Pierroťáci zo SZUŠ v Námestove a ich hru Čertíci.