Deň narcisov 2019

Žltý narcis je symbolom boja proti rakovine a každoročne si tento boj pripomíname Dňom narcisov, ktorý tento rok pripadol na štvrtok 11. apríla 2019. Tento deň sa  preto  niesol v znamení žltej farby umelých aj živých narcisov na podporu všetkým, ktorí  čelia  tejto zákernej chorobe. Zakúpením tohoto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou vyjadruje verejnosť už 23 rokov svoju  spolupatričnosť s onkologickými pacientmi.

S  Ligou proti rakovine spolupracuje aj naša škola a 12 našich dobrovoľníkov  sa zapojilo do verejnej finančnej zbierky. Tento rok to boli: Lucia Vrábliková, Matej Ševčík a Richard Ihnát z I. AP, Katarína Chovancová z II. AP, Monika Kocifajová a Šarlota Oškrobaná z  II. BP, Lucia Čanecká, Karin Mišutková, Adriána Pagáčová  a  Erika Žideková z  III. AP a  Žaneta Šantová  a Natália Valčuhová  z  III. BP.

Dievčatá a chlapci vyzbierali v  uliciach Žiliny rekordných 1520, 00 eur, ktoré boli prevedené na účet Ligy proti rakovine.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom, rovnako aj ostatným žiakom a zamestnancom školy, ktorí  sa do zbierky zapojili a pomohli dobrej veci.