Súťaž z predpisov BOZP

Dňa 19.3.2019 sa v našej škole už po piatykrát uskutočnilo školské kolo súťaže z predpisov BOZP. Súťaž sa konala pod záštitou Integrovaného odborového zväzu Bratislava. Tejto súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci z prvých až druhých ročníkov študijných odborov.

Súťaž sa skladala z viacerých častí: z testu, doplňovacích úloh, úloh na priraďovanie a otvorených úloh.

Najlepšie výsledky dosiahli:

Poradie Meno Trieda Počet bodov
1. Emma Hvorečná II. BP 57
2. Martin Prášek I. AN 53
3. Viktória Rajteková I. BP 50

Max. počet bodov bol 64.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Víťazi zároveň postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 16.-17. apríla 2019.

Ing. Petra Mihová