Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 1. marca 2019  sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do školského kola boli prihlásené 2 práce v súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.  

Práce sa v školskom  kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

Odbor: 01- Problematika voľného času

1. miesto:      Peter Weiss, III.AU

                        Renovácia stoličiek – práca nepostupuje do okresného kola

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

3. miesto:      Jozef Krňa, Nikolas Balla, III.AM

Tester lambda sondy – práca nepostupuje do okresného kola 

Napriek tomu, že tento rok žiadna z prác nebude reprezentovať našu školu vo vyšších kolách Stredoškolskej odbornej činnosti, želáme všetkým riešiteľom prác veľa úspechov v ďalšom štúdiu.