Divadelná Žilina 2019

Dňa 26. 03. 2019 navštívili žiaci III. AP so svojou  vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzanou Bučkovou Divadelnú Žilinu 2019.

Pod týmto názvom sa skrýva postupová súťaž a prehliadka detskej a mládežníckej dramatickej tvorivosti. Je to stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného mladými hercami s milovníkmi divadelného umenia. V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti detí a žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ.                                   

Divadelné predstavenia sa hrali 25. a 26. 03. 2019 v Bábkovom divadle Žilina. My sme si z bohatej divadelnej ponuky vybrali monodrámu Šumienky, ktorú naštudovalo Teatro in vitro zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline. Humorne ladenýpríbeh o mladom chlapcovi Patrikovi, ktorý sa snaží nájsť si dievča a kvôli zvýšeniu atraktívnosti pre nežné pohlavie sa prihlásí do divadelného krúžku nás zaujal aj zabavil.            

Po jeho skončení sme sa zapojili do diskusie na rozborovom seminári o dozvedeli sme sa nové informácie o práci scenáristu, dramaturga, režiséra a hercov. Dúfame, že aj tieto poznatky zužitkujeme o rok pri maturitnej skúške.