„Najlepší team pneuservisu „

Dňa 21. 02. 2019 sa po ročnej prestávke opäť konala súťaž o titul „Najlepší team pneuservisu“. Súťaže sa zúčastnili žiaci  druhých a tretích ročníkov učebných odborov autoopravár – mechanik  a 2.-4. ročníkov študijných odborov autotronik a mechanik elektrotechnik.

Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách a v troch súvisiacich disciplínach:

  1. vedomostná súťaž – každý člen družstva preukázal svoje vedomosti vypracovaním pasívneho testu s počtom otázok 14.
  2. demontáž a montáž kolesa – dvojice vykonávali túto činnosť formou štafety – prvý člen demontoval, druhý montoval a išlo sa na čas. Porušenie technologického postupu bolo trestané pripočítaním bodov k dosiahnutému času.
  3. prezúvanie pneumatiky – časový limit sa snažili tímy dodržať tak, že prvý člen pneumatiku vyzul, druhý obul a spoločne vykonali vyváženie kolesa. Porušenie technologického postupu bolo opäť trestané pripočítaním bodov k dosiahnutému.

Zvíťazil tím s najmenším počtom bodov za všetky disciplíny.

A tu sú tí najlepší z 10 prihlásených tímov:

  1. miesto Stanislav Kačeriak a Patrik Šúň                IV.BM
  2. miesto Martin Hazda a Aleš Čičút                          IV.AM
  3. miesto Mário Dzurík a René Kopčan                    IV.BM

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za odvahu zúčastniť sa a preukázané zručnosti.

Tešíme sa o rok a možno aj skôr, pri inej praktickej odbornej súťaži.

výsledky