Deň otvorených dverí

Dňa 10. októbra 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, strednú odbornú školu dopravnú, navštívilo 155 žiakov zo 42 základných škôl.

Veľmi nás teší, že okrem deviatakov nás prišli navštíviť aj ich rodičia.

Po rozdaní propagačných materiálov, o prvých informáciách o možnostiach štúdia na našej škole, žiaci z II.AP triedy previedli prítomných po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch. Žiaci deviatych ročníkov boli vyučujúcimi a našimi žiakmi informovaní o jednotlivých študijných a učebných odboroch aj pomocou pripravených IKT prezentácií. Pozreli si naše telocvične a jedáleň. Zo strany deviatakov bol veľký záujem aj o prehliadku Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie, ktoré sme počuli aj od odchádzajúcich rodičov a deviatakov.