Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Dva mesiace prázdnin sú už preč a my sme sa opäť stretli na pôde školy, plní zážitkov z leta, z dovoleniek. Tretí september 2018 odštartoval nový školský rok. A čo nám na úvod priniesol? Zmenu v názve školy. Nový začiatok v jej dlhoročnej histórii. Ale aj nových žiakov, prvákov, ktorých v jedálni školy privítalo vedenie školy.

Slávnostného otvorenia začiatku školského roka sa zúčastnil aj riaditeľ úradu Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Ladislav Gabčo, CSc. Vyzdvihol význam školy v procese odborného vzdelávania a jej prepojenia na automobilový priemysel. Žiakom školy aj pedagógom poprial zároveň veľa úspechov v novom školskom roku.

Prváci 2018/2019