EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 26. septembra 2018 sme si pripomenuli aj v našej škole, Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, už šiestym ročníkom  Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Z iniciatívy Rady Európy sa v Štrasburgu Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Prínos jazykového vzdelávania, príležitosti a možnosti, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú, pripomenula  v tento deň Mgr. Anna  Medviďová, ktorá  prostredníctvom daného projektu motivuje  žiakov, aby sa bez obáv prihlásili na nemčinu a vybrali si ju ako druhý cudzí jazyk.

Cudzí jazyk je najlepšou investíciou pre život. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiakom otvárajú nové dvere, ktoré poskytujú úžasné šance. Znalosť  nemeckého jazyka je  pre žiakov obrovskou výhodou do ich budúcnosti.

 Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že cudzie  jazyky sa dajú učiť aj hravou formou. 15 žiaci študijných odborov  sa zišli na dopoludní plnom aktivít. Žiaci si preverili svoju slovnú zásobu  pri riešení krížoviek, precvičili sa pri tvorení viet,  pri opisovaní obrázkov.  Kreatívni boli aj  pri tvorbe projektov. Vzniknuté plagáty už krášlia jazykovú učebňu. Atmosféru dopoludnia spríjemňovalo premietanie nemeckých rozprávok a počúvanie pesničiek.

Najúspešnejší žiaci Terézia Belancová z I.BP triedy, Nikolas Balla a Lukáš Kmeť z III.AM triedy boli odmenení vecnými cenami  a diplomami. Zagratulovať im prišla aj  p. zástupkyňa Ing. Juliana  Duháčková.

Ďakujem všetkým žiakom  za ich aktívnu účasť v súťaži.