Prostredie, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajné …

To dokázali 8. júna 2018 žiaci z tried I.AP, II.AP a II.BM spolu s triednymi učiteľmi, keď sa zúčastnili upratovania okolia Vodného diela Žilina. Zamerali sme sa na zbieranie odpadkov a drobných nečistôt. Prispeli sme aj k skrášleniu prostredia okolo žilinskej priehrady prečistením jej brehov. Kilometre, ktoré sme prešli a pomerne horúci deň preverili aj  našu kondíciu. Pocit z dobre vykonanej práce zostal aj napriek únave.

Dúfame, že  touto enviromentálnou aktivitou a svojím prístupom k ochrane životného prostredia sme motivovali  aj ďalších mladých ľudí, aby sa intenzívnejšie zaujímali o prostredie, v ktorom žijú. A zároveň sa  zamysleli  nad svojím hodnotovým systémom.

Ochrana životného prostredia je celosvetovým  problémom, preto záleží na postoji každého z nás.

Ing. Monika Fabiniová