Deň otvorených dverí

Dňa 10. októbra 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, dopravnú akadémiu, navštívilo 180 žiakov zo štyridsiatich základných škôl.

Veľmi nás teší, že okrem deviatakov nás prišli navštíviť aj ich  rodičia.

Pri videoprezentácii našej školy a rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli prítomných po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch. Žiaci 9 – tych ročníkov boli vyučujúcimi a našimi žiakmi  informovaní  o jednotlivých študijných a učebných odboroch aj pomocou pripravených IKT prezentácií. Pozreli si školský internát, telocvične a autocvičisko. Zo strany deviatakov bol veľký záujem aj o prehliadku Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.