Parlamentná výmena

Dňa 27. mája sme boli pozvaní na parlamentnú výmenu do českého Národního parlamentu dětí a mládeže v Prahe. Prezentovali sme skúsenosti a úspešne príklady aktivít slovenských mládežníckych parlamentov. A čo je dôležitejšie, podpísali sme Memorandum o spolupráci medzi našimi organizáciami.

Priateľom ďakujeme za pozvanie a veríme, že sa naša spolupráca bude viac a viac prehlbovať.

V Prahe nás reprezentoval predseda Jakub Dančo a delegát za Žilinský mládežnícky parlament Timotej Pustaj, I. BP.