Kysucký jarmok hier v ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto

V stredu 24. mája 2017 sa konal v našej Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Kysuckom Novom Meste jubilejný 10. ročník Kysuckého jarmoku hier. Stretli sme sa s našimi priateľmi a zároveň súpermi zo špeciálnych základných škôl žilinského regiónu na jarmoku plnom súťaží a zábavy, v ktorom sa úspechy vymieňajú za vecné odmeny.

Už tradične sa prišli zabaviť reprezentanti ŠZŠ Turzovka – Stred, ŠZŠI sv. Jozefa, Turzovka, SŠ Čadca, ŠZŠ a ŠMŠ Vojtaššáka, Žilina, SŠ Hurbanova, Žilina, SŠ Šuja a z najväčšej diaľky dorazili zo SŠ Ružomberok. Našu školu reprezentoval tím pod vedením pani učiteľky Mgr. Martiny Turňovej.

Na pomoc nám prišli študenti prvého ročníka Gymnázia v Kysuckom Novom Meste pod vedením Mgr. Márie Macúšovej. Pomáhali pri výzdobe priestorov školy, ale najmä pri realizácii jednotlivých disciplín.

Po slávnostnom otvorení jubilejného ročníka pani riaditeľkou Mgr. Oľgou Anteckou sa účastníci rozbehli na jednotlivé stanovištia. V súťažiach pre jednotlivcov si merali sily v jedení chrumiek čínskymi paličkami, chôdzi na chodúľoch, namotávaní špagátu do klbka, párovaní ponožiek, skokoch medzi pneumatikami, ukladaní zápaliek do zápalkových škatuliek, hádzaní loptičiek do levej papule, hľadaní hračiek so zaviazanými očami, či v lovení plávajúcich citrónov ústami. Najúspešnejším jednotlivcom bol Michal Hanuliak zo SŠ Šuja. Odmenení podľa poradia boli všetci účastníci, ktorí si z nášho jarmoku odniesli vecné ceny podľa vlastného výberu.

Po výdatnej desiate zápolili družstvá jednotlivých škôl v štafetovom gúľaní pneumatík, behu cez prekážkovú dráhu a v skákaní na fitloptách. O víťaznom tíme rozhodol až rozstrel v hádzaní kruhov na kužeľ.

V súťaži družstiev si najlepšie počínal domáci tím ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto, na druhom mieste sa umiestnili účastníci zo SŠ Čadca a tretie miesto si vybojoval tím zo ŠZŠ Turzovka – Stred.

Za nádherné ceny, chutné občerstvenie a zábavu pre účastníkov môžeme poďakovať našim sponzorom:

Športmarket – p. Miroslav Hlavatý

Lekáreň pod Račou, s  r. o., p. Pawlus

Helios Slovakia, s. r. o,

Dopravná akadémia Žilina

Mäso – údeniny, p. Svrček

Pekáreň Monika, p. Vavrová

Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto

pedagógovia ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto

Jubilejný 10. ročník nášho Kysuckého jarmoku hier splnil naše očakávania, keďže sa radosť z dobrej zábavy a krásnych cien dala čítať na tvárach všetkých zúčastnených detí!

Mgr. Alena Pawlusová

ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto