V marci sme „vášnivo“ čítali knihy…

„ Kniha je najkrajší dar,

pretože vždy ostane s tebou.ˮ

História kníh kráča ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií. Knihy v sebe skrývali tajomstvá, príbehy a prežili až do dnešnej doby. Tradícia, prečo u nás marec dostal prívlastok mesiac knihy, sa spája s rokom 1955 a iniciovalo ju vtedajšie ministerstvo kultúry. Pridali sa k nej rôzne organizácie a občania a na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu zvolili marec za mesiac knihy. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil a zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

Preto sme sa aj v našej škole zapojili do čítania kníh na vyučovacej hodine. Žiaci si mohli priniesť svoje obľúbené knihy a počas vyučovacej hodiny sa venovať čítaniu. Na ďalšej vyučovacej hodine písali slohové práce na tému Marec – mesiac knihy, v ktorej sa pochválili aj tým, čo si naposledy na vyučovacej hodine prečítali.

Kniha a literatúra má aj v dnešnom modernom svete svoje stále miesto, aj keď musí zápasiť s televíziou či internetom. Aj keď sa zdá, že sa od knihy vzďaľujeme, sú to najmä knižnice, školy a učitelia slovenského jazyka, ktorí sa snažia svojimi aktivitami vštepovať deťom a mládeži lásku ku knihám.

Aj takouto netradičnou formou vyučovacej hodiny si žiaci pripomenuli tento významný sviatok.