Prijímacia skúška – termín 09.05.2016

Dňa 09.05.2016 sa bude konať prvý termín prijímacích skúšok pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na štúdium na Dopravnú akadémiu v Žiline.
Prijímacia skúška bude v písomnej forme z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, v trvaní 60 minút z každého predmetu.
Zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prijímacej skúšky v termíne 09. 05. 2016 je k dispozícií na tomto mieste.

Pokyny pre prijímaciu skúšku sú k dispozícií po kliknutí tu.

Všetkým uchádzačom prajeme pokoj, pohodu a úspech.
Komisia pre prijímacie skúšky