Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017

Zoznam zamestnávateľov s platným osvedčením pre systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017.

Podľa § 17 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravná akadémia v Žiline uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi uvedenými v tomto oznámení:

Duálna zmluva č. 1 / 2016

Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina

Zastúpená: Bc. Jaroščáková Erika, riaditeľka

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 03 autoopravár – karosár 1

 

Duálna zmluva č. 2 / 2016

  1. H. Servis, s.r.o., Dlhá 1054/94A, Žilina – Bytčica 010 09

Zastúpená: Ing. Jozef Cibuľka, konateľ

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1

 

Duálna zmluva č. 3 / 2016

SÚDST, s.r.o., Kvačalova 782/11, 010 01 Žilina

Zastúpená: Ing. Marián Gróf

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

Duálna zmluva č. 1 / 2015, ku ktorej je Dodatok č. 1/2016

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., Sklabinská 20, Bratislava 831 06

Zastúpená: JUDr. Ján Packa – predseda predstavenstva

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

Duálna zmluva č. 4 / 2016

Automax Plus, Sládkovičova 127/632, Považská Bystrica

Zastúpená: Ing. Ján Bednárik

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2
2487 H 02 autoopravár – elektrikár 1
2487 H 03 autoopravár – karosár 1
2487 H 04 autoopraváír – lakovník 1

 

Duálna zmluva č. 5 / 2016

ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01

Zastúpená: Ing. Ogor Valko, Ing. Martin Markovič

Kód učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov do SDV
2487 H 01 autoopravár – mechanik 1
2487 H 02 autoopravár – elektrikár 1

 

Súčasťou oznámenia sú:

  • základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania – zákonný zástupca žiaka uzatvorí so zamestnávateľom učebnú zmluvu, praktické vyučovanie sa bude vykonávať v priestoroch zamestnávateľa a teoretické vyučovanie bude zabezpečovať škola,
  • možnosti pracovného uplatnenia– absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení,
  • hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka– upravuje učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka,
  • kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom– kritéria sú zverejnené na stránke školy a sú totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v danom zameraní.