Pozor! Zmena času vyučovania

pozorVážení rodičia a žiaci!

Chceli by sme vás informovať, že ku dňu 10.01.2016 dôjde k zmene vyučovacieho času. Táto zmena vyplynula z dotazníkového prieskumu, kde sa nadpolovičná väčšina vyjadrila za zmenu vyučovacieho času. Žiadame žiakov, aby prispôsobili svoje ranné dochádzanie do školy tejto zmene, nakoľko neskoré príchody budú prísne posudzované v súlade so školským poriadkom.

7:30 – 8:15 (1.hodina)
8:15-8:25 (prestávka)
8:25 – 9:10 (2.hodina)
9:10-9:20 (prestávka)
9:20 – 10:05 (3.hodina)
10:05-10:15 (prestávka)
10:15 – 11:00 (4.hodina)
11:00-11:35 (obedná prestávka)
11:35 – 12:20 (5. hodina)
12:20-12:25 (prestávka)
12:25 – 13:10 (6.hodina)
13:10-13:15 (prestávka)
13:15 – 14:00 (7. hodina)
14:00-14:05 (prestávka)
14:05 – 14:50 (8.hodina)

One Comment

  • Juraj Remenec 14. januára 2016

    Dobrý deň,zmena času vyučovania je pekná vec , ale keď ste urobili túto zmenu , pokúste sa vybaviť u SAD Žilina aby posunuli autobusové spoje o nejakých 10min. aby niektorí žiaci stíhali na vyučovanie ….napr. Šuja 6:25 -Žilina mliekarne 7:06 čo vždy mešká a potom nepríde žiak včas na vyučovanie . skorší autobus ide 5:29 zo Šuje a príchod 6:11 do Žiliny.Čo má potom žiak skoro 1,5 hodiny robiť pred školou? Týmto Vám chcem poďakovať za náš malý problém a všetko dobré do nového roku.

Comments are closed.