Imatrikulácie a „Zábrany bez zábran“

listina„V škole som získal viac tým, že som sa pozeral z okna a fantazíroval, ako počúval výklad.“ Zdá sa vám to povedomé? Toto motto z imatrikulačnej listiny si mnohí vzali k srdcu, naozaj si ho osvojili a riadia sa ním. Či je to tak, nech si to ujasní každý sám.

Dňa 16. novembra 2015 sme sa zišli v Dome odborov v Žiline na imatrikuláciách, aby sme prijali oficiálne 164 prvákov medzi stredoškolákov. Zástupca každej triedy prvého ročníka podpísal členom žiackej školskej rady listinu, ktorou sa bude so svojimi spolužiakmi riadiť.

Potom triedni učitelia prvých ročníkov prevzali pre svojich žiakov imatrikulačné listiny a malé pozornosti, ktoré im budú pripomínať tento deň a zároveň sa zaviazali, že budú šetriť päťkami.

Po imatrikuláciách nasledoval hudobno- motivačný program s prelínaním hovoreného slova „Zábrany bez zábran“, ktorý si pripravili dvaja členovia skupín Šleha a Bod omylu Vlado Kubala a Lukáš Turiak.

IMG_5450 - kópia IMG_5454 - kópia IMG_5462 - kópia