Imatrikulácie a „Zábrany bez zábran“

listina„V škole som získal viac tým, že som sa pozeral z okna a fantazíroval, ako počúval výklad.“ Zdá sa vám to povedomé? Toto motto z imatrikulačnej listiny si mnohí vzali k srdcu, naozaj si ho osvojili a riadia sa ním. Či je to tak, nech si to ujasní každý sám.

Pokračovať v čítaní „Imatrikulácie a „Zábrany bez zábran““

Imatrikulácie

imagesAj tento rok sa stretli žiaci našej školy 14. 11. 2014 na imatrikuláciách žiakov prvých ročníkov v Dome odborov Žilina. Úlohy pre nich pripravili žiaci III. AP, III. CP, III. DP a III. AM. To, ako sa im to podarilo, ste mohli posúdiť podľa toho, či ste sa nachádzali na pódiu alebo v hľadisku. Pokračovať v čítaní „Imatrikulácie“