Zahájenie šk. roka

DSC_0677Dňa 2. septembra sme na našej škole slávnostne zahájili nový školský rok. Všetci prišli oddýchnutí, usmiati, mnohí aj zvedaví na svojich nových spolužiakov, na nových učiteľov, novú školu.

Zahájenie bolo v našej jedálni, kde všetkých privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec.

Dnes už je nejaký ten deň za nami a verím, že všetci už spoznávajú, objavujú všetko, čo ich sem lákalo, čo bolo pre nich nové a zaujímavé.

Teraz už určite budeme všetci prispievať k tomu, aby chod našej školy bol plynulý, bez zbytočných problémov a viedol k úspešným krokom zo strany žiakov a  aj zo strany samotnej školy.

Všetkým Vám prajeme do nového školského roku hlavne veľa zdravia, chuti, elánu, porozumenia.

Žiakom prajeme aby boli čo najúspešnejší, aby svoj výber školy neľutovali, aby nadobudnuté vedomosti dokázali v živote zužitkovať a hlavne aby svojim rodičom prinášali radosť, úsmev na tvári, spokojnosť. Veď najkrajší dar a poďakovanie od dieťaťa svojim rodičom nie je to, čo môžete kúpiť ale to, čo môžete dať sami za seba a to bude vaše vysvedčenie.

DSC_0679 DSC_0682 DSC_0684 DSC_0685