Budatínsky hrad, park a výstava „Druhy európskeho významu na Slovensku“

O1Žiaci I.CP a II.CP triedy si v rámci exkurzie prezreli Budatínsky hrad, ktorý je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Žiaci sa mohli dozvedieť z prednášky, že najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. Pokračovať v čítaní „Budatínsky hrad, park a výstava „Druhy európskeho významu na Slovensku““

Návšteva hradu Devín

1 titulka

Dňa 11.04.2014 študenti tried I.AP a III.BM navštívili naše hlavné mesto – Bratislavu. Pod dozorom Mgr. Kubalovej a Mgr. Panákovej si žiaci prezreli Devínsky hrad a výstavu Autosalón 2014.

Prvou zastávkou exkurzie bola návšteva jedného z najstarších slovenských hradov, ktorého písomné zmienky siahajú až do roku 864. Pokračovať v čítaní „Návšteva hradu Devín“