Olympiáda ľudských práv

Predmet Občianska náuka sa zaoberá viacerými okruhmi problémov – jedným z nich je aj problematika ľudských práv.

Rovnako ako po uplynulé roky, aj 9. 12. 2014 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa 22 vybraných žiakov z I. a II. ročníkov študijných odborov spoločne zišlo v zasadačke, aby si navzájom vypočuli svoje referáty a pozreli power pointové prezentácie na zaujímavé a stále aktuálne témy – napr. Trest smrti, Eutanázia, Interrupcia, Obchod s bielym mäsom, Vojnové konflikty a zločiny proti ľudskosti, Tolerancia a prejavy intolerancie v našej spoločnosti a diskutovali o nich.

Odborná porota zložená z vyučujúcich OBN – Mgr. Zuzana Bučková, Mgr. Zuzana Kovárová a Mgr. Jaroslav Zaťko na záver vybrali a ocenili najlepších, ktorými sa tento rok stali:

  1. Stanislav Macek – II. AP
  2. Klaudia Smolková a Dominika Jonasíková – I. CP
  3. Tatiana Pagáčová – II. BP

Víťazom srdečne blahoželáme!

Mgr. Zuzana Bučková