Olympiáda ľudských práv

Predmet Občianska náuka sa zaoberá viacerými okruhmi problémov – jedným z nich je aj problematika ľudských práv.

Rovnako ako po uplynulé roky, aj 9. 12. 2014 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa 22 vybraných žiakov z I. a II. ročníkov študijných odborov spoločne zišlo v zasadačke, Pokračovať v čítaní „Olympiáda ľudských práv“