Imatrikulácie

imagesAj tento rok sa stretli žiaci našej školy 14. 11. 2014 na imatrikuláciách žiakov prvých ročníkov v Dome odborov Žilina. Úlohy pre nich pripravili žiaci III. AP, III. CP, III. DP a III. AM. To, ako sa im to podarilo, ste mohli posúdiť podľa toho, či ste sa nachádzali na pódiu alebo v hľadisku.

Po imatrikuláciách nasledovalo vydarené divadelné predstavenie „Reparát z čitateľského denníka“, v ktorom nám skupina hercov len za 70 minút sprostredkovala celý obsah (ne)povinného čítania zo slovenskej literatúry. Diela, ktoré sa v predstavení objavili, boli spomenuté, parodované, citované, vyzdvihované, spievané, rapované, prípadne hrané.

IMG_4133 IMG_4135 IMG_4137 (2)