Školenie RSOV v Púchove

logoDňa 25.09.2014 sa v Púchove uskutočnilo školenie pedagogických pracovníkov škôl, ktorí budú zodpovední za správu prístupových práv  pedagógov a žiakov.

Vyučujúci našej školy, Ing. Monika  Švekušová a Mgr. Jozef Lievaj, sa zúčastnili školenia, ktorého obsahom bolo používanie a využívanie Portálu stredného odborného vzdelávania a prípravy vo výchovnovzdelávacom procese.
Jeho súčasťou boli  nielen teoretické  informácie, ale aj praktické úlohy – tvorba vlastných lekcií. Veríme, že v budúcnosti bude mať tento portál široké uplatnenie.