Moja najobľúbenejšia kniha

knihaČo čítajú dnes mladí ľudia?  Najmä vedecko-fantastické, ľúbostné, dobrodružné, historické knihy, ale aj súčasné témy  a problémy zaujímajú ich pozornosť.

Cieľom školskej súťaže bolo podporiť vzťah žiakov ku knihám, podporiť čítanie s porozumením a využiť vhodný slohový útvar  na vyjadrenie ich názorov a myšlienok.

Do súťaže sa zapojilo takmer šesťdesiat žiakov.

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry rozhodli  o umiestnení žiakov:

1. miesto Alžbeta Brezániová       II. AP
2. miesto  Jozef Burian               II. AP
3. miesto  Mariana Lamlechová    II. BP

         Víťazi  boli odmenení diplomami a cenami.

„Slovenčinári “ skonštatovali, že mladí ľudia majú  aj v modernej dobe vzťah ku knihám, ktoré ich  vnútorne obohacujú a vzdelávajú.

One Comment

  • Mgr. Zuzana Majchráková 30. júna 2013

    Gratulujem. Mám z Vás radosť.

Comments are closed.