Moja najobľúbenejšia kniha

knihaČo čítajú dnes mladí ľudia?  Najmä vedecko-fantastické, ľúbostné, dobrodružné, historické knihy, ale aj súčasné témy  a problémy zaujímajú ich pozornosť.

Cieľom školskej súťaže bolo podporiť vzťah žiakov ku knihám, podporiť čítanie s porozumením a využiť vhodný slohový útvar  na vyjadrenie ich názorov a myšlienok. Pokračovať v čítaní „Moja najobľúbenejšia kniha“