DC TESCO exkurzia

20130417_092736Dňa 17. apríla 2013 absolvovali žiaci tretieho ročníka študijného odboru PED so zameraním na logistiku v doprave,  odbornú exkurziu v distribučnom centre Tesco pri Beckove.

Exkurzia bola zameraná na prepravu a skladovanie potravín, aplikáciu logistických technológií v praxi a prácu v sklade.  Priestormi nás sprevádzal pán Milan Michalík, manager distribučného centra,  ktorý  poukázal na náročnosť manipulácie s potravinami, uviedol nás do problematiky kontroly trvanlivosti a využitia identifikačných systémov pri príjme a vychystávaní jednotlivých druhov tovarov pre všetky predajne na Slovensku. Oboznámili sme sa aj s riešením odpadového hospodárstva DC a s technológiou vrátenia návratných obalov. Pán Michalík nám priblížil aj problematiku outsourcingu – teda využitia služieb agentúr a organizácií v prospech DC. Ochotne odpovedal na otázky žiakov, ktoré sa týkajú manipulácie, zodpovednosti zamestnancov za vzniknuté škody, možnosti zamestnania sa po ukončení štúdia na našej škole, o rozsiahlej škále benefitov, ktoré DC ponúka svojim zamestnancom.

Druhá časť exkurzie, ktorou nás sprevádzal pán Veselský, manager dopravy DC, bola venovaná zabezpečeniu prepravy. Žiaci sa oboznámili so systémom dovážania potravín do distribučného centra od dodávateľov a následnou distribúciou, plánovaním dopravných výkonov ich kontrolou a vyhodnocovaním. Pán Veselský ochotne odpovedal na otázky žiakov.

Exkurzia bola veľmi poučná a obohatila našich žiakov.

 

20130417_092842
20130417_104136
20130417_100358
20130417_092736