Volejbalový turnaj (3. ročník) chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA

SDC15976Dňa 10. 04. 2015 sa uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy, ktorý sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2. Pokračovať v čítaní „Volejbalový turnaj (3. ročník) chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA“

Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov stredných škôl

SDC15635Dňa 05. 02. 2015 sa uskutočnili majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov stredných škôl, ktoré sa konali z poverenia Okresného úradu Žilina na Spojenej škole Rosinskej. Uvedených majstrovstiev sa zúčastnili aj žiaci z našej školy: Pokračovať v čítaní „Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov stredných škôl“

Turnaj v plážovom volejbale SŠ

SDC14918Dňa 01. 10. 2014 sa v rámci Európskeho týždňa pohybu uskutočnil turnaj v plážovom volejbale SŠ, ktorého vyhlasovateľom bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline Mgr. Daniela Peclerová. Turnaj sa konal z dôvodu nepriaznivého počasia v telocvični Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev SŠ. Pokračovať v čítaní „Turnaj v plážovom volejbale SŠ“

Koncoročný turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA

Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 053Dňa 06. 05. 2013 sa uskutočnil koncoročný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy,  ktorý sa konal na Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2.

Poďakovanie patrí všetkým,  ktorí sa zúčastnili uvedeného turnaja. Na výbornom 1. mieste sa umiestnilo družstvo  z Dopravnej akadémie v Žiline, ktoré svojím výkonom obhájilo  umiestnenie z minulého ročníka. Pokračovať v čítaní „Koncoročný turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA“