Koncoročný turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA

Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 053Dňa 06. 05. 2013 sa uskutočnil koncoročný turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy,  ktorý sa konal na Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2.

Poďakovanie patrí všetkým,  ktorí sa zúčastnili uvedeného turnaja. Na výbornom 1. mieste sa umiestnilo družstvo  z Dopravnej akadémie v Žiline, ktoré svojím výkonom obhájilo  umiestnenie z minulého ročníka. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Strednej zdravotníckej školy v Žiline a  3. miesto získalo družstvo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline.

Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 006 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 008 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 020 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 036 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 053 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 054 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 058 Koncoročný volejbalový turnaj zmiešaných druž o pohár riad 2013 063