Volejbalový turnaj (3. ročník) chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy DA

SDC15976Dňa 10. 04. 2015 sa uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ o Pohár riaditeľa školy, ktorý sa konal v Dopravnej akadémii v Žiline, Rosinská cesta 2.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili uvedeného turnaja. Na výbornom 1. mieste sa umiestnilo družstvo z dopravnej akadémie, ktoré svojím výkonom obhájilo umiestnenie z minulého ročníka. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Strednej poľnohospodárskej školy a  3. miesto získalo družstvo Strednej zdravotníckej školy.

SDC15964 SDC15965 SDC15948 SDC15924 SDC15967 SDC15976