Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline

kniznicaDňa 12.10.2015 sa žiaci I. AM a I. BP triedy zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici v Žiline. Lektorka ich formou prezentácie oboznámila s históriou knižnice od jej vzniku až po súčasnosť.
Žiaci získali poznatky o jednotlivých sekciách v knižnici, o počte a druhu publikácií, o rôznych zaujímavých akciách, ktoré knižnica organizuje po celý rok. Pokračovať v čítaní „Exkurzia v Krajskej knižnici v Žiline“