Bystré hlavy

Dňa 29. 03. 2021 sa konala matematická súťaž Bystré hlavy určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov učebných odborov. Vzhľadom na súčasnú formu dištančného vyučovania sa súťaž uskutočnila formou online testu.

Čítať viac

Tohto roku sa uskutočnil už 14. ročník online súťaž iBobor, do ktorej bola zapojená aj naša škola. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v

Čítať viac