Školský výlet II.AP

Dňa 21.06.2019 sa žiaci II. AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnili koncoročného výletu s pani profesorkami Ing. Ivetou Drahnovou a RNDr. Máriou Baníkovou. Navštívili sme Múzeum slovenskej dediny v Martine a lanový park – SEGOLAND.

Pokračovať v čítaní „Školský výlet II.AP“

Školský výlet

Dňa 21. júna 2019 sa žiaci III. BP triedy spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Martou Ujháziovou a Mgr. Máriou Sikorovou zúčastnili školského výletu, ktorého cieľom bolo navštíviť niektoré pamätihodnosti v Žiline. Zamerali sme sa na námestia v Žiline. Mnohí ani nevedia, že v Žiline je až sedemnásť námestí. Zamerali  sme sa na dve najznámejšie. Mariánske námestie alebo nazývané aj štvorcové, ktoré je v historickom centre Žiliny.

Pokračovať v čítaní „Školský výlet“

Stovežatá

16.06. II.BP vybrala sa do Prahy, na výlet plný zážitkov a zábavy.

Aďka a Zuzka išli s nami, to bola šou, dámy a páni.

V laser game sme to všetkým “nandali”, v prvý deň sme nevládali.

Limča, pizza, jasná vec, mnoho srandy nakoniec.

Krátke rána, dlhé noci, cez deň teplo, niet pomoci.

Cereálie s mliekom a šunkový sendvič, inak by nám bolo bez raňajok nanič.

Na každý deň plánovaná pamiatka, pochodovali sme za sebou sťa húsatká.

Nových ľudí sme spoznali, najradšej by sme tam zostali.

Speakovanie sme precvičili a na Petřín vystúpili.

Odtiaľ pekne cupky-lupky na hrad pozrieť levy všetky.

Nakúpili čačky-mačky, Karlov most aj poslepiačky.

Je to pravda preveľká, nechýbala nám telka,

bolo stále čo robiť- chodiť, hýriť a fotiť.

Pekná spomienka nám veru zostala,

vrátime sa tam a prežijeme všetko odznova!!! 

 

Kolektív II.BP a Mgr. Pikorová + Mgr. Mišíková

Pokračovať v čítaní „Stovežatá“

EXKURZIA ŽILINSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY

Dňa 17.6.2019 sa žiaci III. AP triedy spolu s pedagogickým dozorom Ing. Monikou Fabiniovou a Ing. Petrou Mihovou zúčastnili odbornej exkurzie na Žilinskej univerzite  v Žiline – Katedra cestnej a mestskej dopravy. Na úvod exkurzie nás privítal  vedúci oddelenia dopravného inžinierstva a dopravnej techniky doc. Ing. Marián Gogola, PhD. a zveril nás do rúk piatich interných doktorandov. Interní doktorandi boli veľmi milí a zhovievaví, za čo im patrí veľká vďaka.

Pokračovať v čítaní „EXKURZIA ŽILINSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY“

Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2019

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje siedmy ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej.  V priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline sa výstava konala v dňoch od 4. júna do 14. júna 2019.  Od 15. júna do 25.júna 2019  sa uskutočňuje  v priestoroch OC MAX v Žiline.

Pokračovať v čítaní „Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2019“

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Dňa 18.6.2019  žiaci III.BM triedy pod vedením triednej učiteľky  Mgr. Janky Moravčíkovej navštívili Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach. Táto expozícia je spoločným dielom Považského múzea a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Ariel klubu.

Pokračovať v čítaní „Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach“

Školský výlet Trenčiansky hrad

Dňa 17. júna 2019  sa žiaci I.BP triedy spolu s triednou  učiteľkou Ing. Magdalénou Korčekovou  zúčastnili školského výletu, ktorého cieľom bola návšteva Trenčianskeho hradu v Trenčíne. Hrad sa stal v roku 1953 národnou kultúrnou pamiatkou.

Pokračovať v čítaní „Školský výlet Trenčiansky hrad“