Exkurzia Autosalón Nitra 2019

Aj tento rok sa otvorili brány výstaviska Agrokomplexu v Nitre, aby privítali návštevníkov obdivujúcich nové modely automobilov, automobilovej techniky. Naša škola sa zúčastnila tohto podujatia 03.10.2019 so žiakmi z I.BP, II.BU, III.AP,   III.AM, I.AM, II.BM, IV.AM a IV.BM

Pokračovať v čítaní „Exkurzia Autosalón Nitra 2019“

Návšteva TIK Žilina

Dňa 1. 10. 2019 sa trieda III. BP,  študijný odbor dopravná akadémia, v rámci predmetov Cestovný ruch a doprava,  Podnikanie v cestovnom ruchu zúčastnila spolu s vyučujúcimi Ing. Janou Kostolnou a Mgr. Paulou Panákovou odbornej exkurzie v TIK Žilina.

Pokračovať v čítaní „Návšteva TIK Žilina“

BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom každoročnej zbierky, jednej z najväčších na Slovensku, sa nadácia snaží začleniť slabozrakých ľudí do bežného života. Pomáhajú im prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, Braillovým písmom, sprístupňovaním informácií a iných špeciálnych zručností.

Pokračovať v čítaní „BIELA PASTELKA“

ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej sa v tomto roku, vzhľadom na podnety zo strany účastníkov, konala Župná kalokagatia v nezvyčajnom termíne- nie na konci školského roka, ako to bolo za posledné roky, ale až  začiatkom nového školského roka, v termíne 19.09.2019.

Pokračovať v čítaní „ŽUPNÁ KALOKAGATIA“

Strečniansky hrad zahalený v angličtine

Európsky deň jazykov nám opäť priniesol príležitosť opustiť školské lavice a zažiť výnimočný deň. Hlinkovo námestie sa v ranných hodinách premenilo na pátracie územie. Skupinky študentov II.BP hľadali schované indície, aby mohli správne vyplniť pripravenú tajničku, ktorá bola zameraná na slovnú zásobu stredovekého obdobia. Vyučujúca anglického jazyka Mgr. A. Pikorová odmenila prvých úspešných riešiteľov jednotkami.

Pokračovať v čítaní „Strečniansky hrad zahalený v angličtine“