Výlet do Bratislavy

Dňa 11. 06. 2024 žiaci II.AP a II.CP s pedagogickým dozorom Mgr. J.  Dutkovou a Ing. Ľ. Hrbáňovou cestovali vlakom na koncoročný výlet do Bratislavy.

Plánovaná plavba loďou na Devín sa pre zvýšenú hladinu vody Dunaja nedala uskutočniť a tak sme ju nahradili prechádzkou mostom SNP na vyhliadkovú vežu UFO, odkiaľ sme mohli vidieť celú Bratislavu s jej dominantami ako na dlani.

Počas pešej prehliadky sme objavovali čaro Starého mesta a preskúmali najvýznamnejšie pamiatky: Primaciálny (Arcibiskupský) palác, Michalskú bránu, Františkánsky kostol, budovu bývalej Uhorskej kráľovskej komory, Dóm sv. Martina, Hlavné námestie, Starú Radnicu, SND.

Po spoločnom programe nasledovalo vytúžené osobné voľno, v rámci ktorého niektorí žiaci pokračovali v poznávaní nášho hlavného mesta a pozreli si aj Bratislavský hrad, Národnú radu SR, ale napríklad aj letisko M. R. Štefánika. No a nákupov chtiví výletníci zatiaľ behali po obchodných centrách.

Počas cesty vlakom naspäť sme si vymieňali dojmy z celého dňa a zároveň plánovali ďalšie spoločné  výlety. Domov sme sa vrátili s novými poznatkami, zážitkami a suvenírmi.

Mgr. J. Dutková