Exkurzia v RECOPAP Marček

V pondelok 24. júna 2024 sa žiaci II. AU triedy  – učebný odbor lakovník – zúčastnili odbornej exkurzie v podniku RECOPAP, s. r. o., v obci Marček. Podnik sa zaoberá úpravou vybraných druhov odpadov, ktoré sa dajú využiť ako druhotná surovina.

Žiaci sa o uvedenej problematike učili aj na teoretickom vyučovaní v predmete odpadové hospodárstvo. Na prevádzke sme si pozreli dve haly, v ktorých sa zhromažďuje odpad určený na úpravu a následne sa v prípade potreby ešte dotrieďuje a upravuje hlavne lisovaním a zhutňovaním do veľkých balíkov. Takéto balíky sa potom expedujú nákladnou dopravou na ďalšie spracovanie, doma, ale aj do okolitých štátov. V podniku upravujú hlavne plastový odpad (fólie, pásky z prepravných obalov, z pracích prostriedkov, polystyrénový odpad…), rôzny odpadový papier a iné odpady.

Žiaci sa na exkurzii správali disciplinovane a veríme, že exkurzia bola obohatením ich teoretických poznatkov.

RNDr. Mária Baníková