Odborná exkurzia v práškovej lakovni

 23. mája 2024 sa žiaci učebných odborov z tried I. AU a III. AU zúčastnili odbornej exkurzie vo firme VARICO, s. r. o. v Žiline.

Firma vznikla v roku 1991 a po rokoch je uznávanou prevádzkou povrchovej úpravy kovových predmetov, tzv. práškovým plastom, t. j. práškovým nanášaním náterovej látky. Exkurziou nás sprevádzal zakladateľ firmy, Ing. Matula, ktorý nám porozprával veľa informácií o samotnej prevádzke, o jej vzniku a činnostiach, ktorými sa firma zaoberala a zaoberá.

Chlapci – budúci autoopravári mali možnosť vidieť niektoré úkony súvisiace s povrchovou úpravou kovov, napr. predúpravu materiálu fosfátovaním (Obr. 1). Tiež si mohli pozrieť kabínu (Obr. 2) na tzv. otryskávanie resp. pieskovanie, ktoré sa využíva pri odstraňovaní starých náterov a aj vizuálne porovnať takto „očistený – odhrdzavený“ povrch od ešte neočisteného (Obr. 3). Práškové farby sa nanášajú na povrch elektrostatickou pištoľou, čo sme si mohli aj niektorí vyskúšať (Obr. 4) a následne sa vytvrdzujú vypaľovaním v špeciálnych peciach (Obr. 5, 6) pri teplote 160 – 200 oC po dobu 10 – 25 minút. Dozvedeli sme sa, že špeciálne pece si vyrobili priamo vo firme podľa svojich potrieb a tiež takto vybavili niekoľko práškových lakovní na Slovensku. Následne sa takto vytvrdený výrobok nechá vychladnúť (Obr. 7) a po 24 hodinách je pripravený na odovzdanie zákazníkovi. Ponuka farebných odtieňov práškových farieb pre zákazníkov je veľmi pestrá (Obr. 8).

Exkurzie bola veľmi názorná, poskytla žiakom možnosť vidieť nanášanie náterovej látky síce menej tradičným, ale zato ekologickým a v súčasnosti už aj veľmi využívaným spôsobom práve preto, že sa pri ňom nevyužívajú klasické rozpúšťadlové náterové látky, ktoré sú zdraviu škodlivé a horľavé.

Chlapcom ďakujeme za disciplinované správanie a veríme, že práve zúčastneným lakovníkom pomôže táto exkurzia pri ústnej odpovedi na záverečných skúškach.

RNDr. Mária Baníková