Exkurzia do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach

Dňa 22. a 23. 05. 2024 sa žiaci z tried II.AP, II.AM, II.BM a I.AN spolu s vyučujúcimi Mgr. Jankou Dutkovou, Mgr. Annou Medviďovou, Ing. Jozefom Nociarom a Mgr. Ferdinandom Papajom zúčastnili exkurzie do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach.

Je to najmladšia expozícia Považského múzea v Žiline, ktorá je spoločným dielom Považského múzea a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Arielklubu. Toto unikátne minimúzeum sa nachádza v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Žiakov zaviedlo na fascinujúcu cestu históriou cestnej, vodnej a železničnej dopravy na Slovensku od staroveku až po súčasnosť. Je to miesto, kde sa minulosť stretáva s prítomnosťou. Expozícia múzea pozostáva z troch častí: „Prechádzka dejinami dopravy od praveku po súčasnosť,“ „Modelové koľajisko“ a „Ukážka historickej železničnej stanice,“ kde sme mohli obdivovať trať, majstrovskú drezinu a historickú dopravnú kanceláriu. 

Naša prechádzka vývojom dopravy pokračovala prechádzkou kúpeľným mestečkom Rajecké Teplicea okolo Labutieho jazierka. Na hladine jazierka sú tam dva malé ostrovčeky. Jeden je výhradne privát pre labute, kačice a iné vodné vtáctvo.  Na druhom sa nachádza reštaurácia Rybárska bašta.

Domov sme sa vrátili s pocitom spokojnosti, plní zážitkov a  zaujímavých poznatkov z histórie slovenskej  dopravy.

Mgr. Janka Dutková