Budatínsky hrad

Dňa 23. 05. 2024 trieda II.AP s triednou učiteľkou Mgr. Jankou Dutkovou ukončila aktivity tohto týždňa na Budatínskom hrade, ktorý sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Návštevníkom ponúka prehliadku 2. a 3. nadzemného podlažia a veže. V priľahlej hospodárskej budove z 18. storočia sa nachádza Drotársky pavilón.

Naše putovanie históriou zahŕňalo expozície Dejiny Žiliny a Dobový interiér. V prvej sú zbierkové predmety viažuce sa k dejinám Žiliny. Zaujímavou pre žiakov bola najmä zbierka katovských mečov. Ďalej sme si pozreli predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území Žiliny cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá. V rámci druhej expozície bola prístupná aj Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom. Nábytok vystavený v expozíciách hradu pochádza z 18. až 20. storočia. Ďalšou zaujímavou miestnosťou bola lovecká miestnosť, ktorú zdobia poľovné trofeje.

Z veže Budatínskeho hradu sme mali krásne výhľady na okolie, čo nám umožnila dobrá viditeľnosť, keďže nám prialo aj pekné slnečné počasie. Navštívili sme aj stálu expozíciu v priestoroch Drotárskeho pavilónu, ktorá predstavuje históriu i materiálne prejavy tohto pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu. Približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete.

Príjemne a poučne strávené dopoludnie sme ukončili prechádzkou po parku a posedením v hradnej kaviarničke.

Mgr. Janka Dutková