Deň otvorených dverí na fakulte  prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dňa 9. februára 2024 sa konal na Žilinskej univerzite v Žiline  Deň otvorených dverí. Aj naši študenti z triedy IV. BP sa  zúčastnili na tomto podujatí.

Vo  vstupnej hale hlavnej budovy univerzity sme si mohli  pozrieť prezentačné stánky jednotlivých študijných programov fakulty. Po prehliadke jednotlivých stánkov sme sa presunuli do laboratórií  fakulty cestnej a mestskej dopravy, kde nás privítal a sprevádzal výskumný a vedecký pracovník Ing. František Synák, PhD.

V jednotlivých laboratóriách si žiaci mohli postupne vyskúšať jazdný simulátor,  správne upevňovanie nákladov na nákladné auto, prácu s viazacími popruhmi, lanami a inými upevňovacími zariadeniami aj meranie pevnosti upevňovacích popruhov.

Na Katedre vodnej dopravy si mohli študenti vyskúšať  lodný simulátor,  ktorý slúži na Žilinskej univerzite ako učebná pomôcka pre študentov na hodinách predmetu Manévrovateľnosť lode.

Na záver sme sa zúčastnili na prednáške v aule, kde sa  študenti dozvedeli o jednotlivých študijných programoch fakulty, prijímacích skúškach, študentskom živote a možnostiach vycestovania  do zahraničia už počas štúdia.

 Ing. Jana Kostolná