Exkurzia GLOVIS Slovakia

Žiaci IV. AP sa 25. januára 2024 zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti GLOVIS Slovakia, ktorá zabezpečuje logistické činnosti pre výrobný závod Kia Slovakia. Obidve spoločnosti sídlia v jednom areáli v Tepličke nad Váhom.

Na úvod exkurzie sme boli oboznámení s bezpečnostnými pravidlami pohybu v priestoroch automobilového závodu a výrobného skladu.

Exkurzia bola zameraná na zásobovaciu a odbytovú logistiku. Videli sme procesy, ktoré zabezpečujú dopravu dielov pre výrobu vozidla priamo na výrobnú linku logistickou technológiou just-in-time (JIT) a just-in-sequence (JIS). Pri JIT sa materiál použije hneď, ako je dovezený na príslušné pracovisko. Pri JIS sú diely a komponenty dodávané na montážne pracovisko v zásobníku vopred v presnom počte a poradí. Hotové vozidlá prechádzajú z výrobnej linky na vodotesnú kontrolu, absolvujú skúšobnú jazdu na okruhu a sú umiestnené na vonkajšie parkovisko. Vozidlo má na parkovisku presné určené miesto, na ktorom často zotrváva len niekoľko hodín, kým začne jeho samotný presun k zákazníkovi.

Na záver exkurzie sme sa dozvedeli podrobnosti o pracovných podmienkach zamestnancov na jednotlivých oddeleniach spoločnosti.

Ing. Monika Fabiniová