READYCON Slovensko 2023

Aké sú nové trendy na meniacom sa trhu práce? Ako ovplyvňujú technológie a umelá inteligencia pracovný trh? Aké kompetencie sú dôležité na súčasnom trhu práce?

 Na tieto otázky a na mnohé ďalšie dostali odpovede naši študenti, pretože týmto témam bola venovaná  najväčšia online konferencia o budúcnosti trhu práce READYCON, ktorá počas 2 vyučovacích hodín priniesla 21.11.2023 našim maturantom IV.AM prehľad v oblasti elektrotechniky. Zúčastnení žiaci tak  mali možnosť vypočuť si viacerých odborníkov, dokonca aj Slovákov pôsobiacich v zahraničí, ktorí si pre nich pripravili dynamické prednášky pozostávajúce nielen z prezentácií, ale aj mnohých video reportáží  priamo z praxe. Vďaka  ich pútavému obsahu nadobudli  informácie o kľúčových trendoch a možných scenároch budúcnosti, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Študenti počas vysielania získali pracovný list, ktorý mohli v priebehu online stretnutia vypĺňať a vzdelávaciu e-knihu zameranú na kľúčové trendy v ich odbore.

Pokrok nevyhnutne prináša zmeny a tie sa odrážajú najmä na trhu práce. Ak nechcete zostať pozadu, odporúčame si ju prečítať. Je úplne zadarmo a nájdete v nej rôzne zaujímavé informácie o príležitostiach a trendoch na pracovnom trhu. E-book je dostupný tu: https://www.readycon.live/ekniha.

Veríme, že aj táto aktivita  a účasť pomohla našim študentom v príprave na budúci svet práce a podporila ich prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii.