Hľadali sme najlepších prekladateľov

Dňa 23. novembra 2023 sa aj naša škola zapojila do 17. ročníka prekladateľskej súťaže JUVENES TRANSLATORES, ktorá sa konala v tento deň vo všetkých krajinách Európskej únie.

Do užšieho výberu sa dostávajú len školy, ktoré sú náhodne vyžrebované. Keďže našu školu nevybrali, organizátori nám ponúkli možnosť urobiť si školské kolo tejto súťaže.

Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov na jednej strane zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Na druhej strane uľahčuje mladým ľuďom študovať a pracovať v rámci Európy.

Súťaž sa stala oslavou jazykov, jej cieľom bolo podporovať mladých ľudí v štúdiu cudzích jazykov, poskytnúť im príležitosť vyskúšať si prácu prekladateľa alebo ich inšpirovať, aby sa v budúcnosti venovali prekladu profesionálne. V kontexte blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024  bola aj téma tohtoročnej súťaže „Odvaha niečo zmeniť“ veľmi aktuálna.

Zapojiť sa mohli podľa európskych pravidiel iba študenti, ktorí  sa narodili v roku 2006. Prihlásilo sa ich päť – Oliver Jakubovič (II.BM), Alexander Piaček (III.AP), Matúš Ščevko (III.AP), Samuel Mlynár (III.BP) a Lucia Vojčiniaková (III.BP).

V rámci stanoveného času dvoch hodín v prostredí online platformy si žiaci preverili svoje prekladateľské zručnosti. Ich úlohou bolo  preložiť text z jedného z oficiálnych jazykov EÚ do iného oficiálneho jazyka. Všetci si zvolili preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka. Prvoradým bolo pochopenie zmyslu textu, práca so slovnou zásobou a ovládanie cudzieho i materinského jazyka.

Po odbornom jazykovom zhodnotení, pri ktorom sa brali do úvahy rôzne kritériá – pestrosť slovnej zásoby, korektnosť prekladu, interpunkcia a gramatika, sa víťazom školského kola stala Lucia Vojčiniaková z III.BP triedy.

Zoznam víťazov paralelného miestneho kola bude zverejnený približne v polovici februára 2024 a prví traja  budú pozvaní na Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave, kde im odovzdajú ceny a pripravia pre nich program v podobe besedy a rozhovorov s prekladateľmi a hodnotiteľmi prekladov.

Lucke prajeme v súťaži veľa úspechov!

Chcete si to skúsiť aj vy? Tu je link na súťažný text. https://commission.europa.eu/system/files/2023-11/JT2023_EN_0.pdf