Stužková slávnosť IV.BP

20. októbra 2023 sa konala stužková slávnosť IV.BP triedy – udalosť plná radosti a nezabudnuteľných okamihov, ktorá sa zapísala do sŕdc všetkých prítomných.

Tento výnimočný večer, symbolizujúci prechod študentov cez prah dospelosti a zároveň oslavujúci dosiahnuté úspechy, sa uskutočnil v prostredí Domu kultúry v Závodí.

,,Tento večer sa začal slávnostným nástupom celej našej triedy. Následne zaznel príhovor venovaný vyučujúcim, rodičom a najmä našej drahej triednej učiteľke, Ing. Jane Kostolnej. Zazneli tiež dojemné príhovory k nám – žiakom od našej triednej učiteľky, od riaditeľky školy – Ing. Márie Vítovej, PhD., MBA a príhovor za rodičov predniesla p. Monika Hantuchová. Jedným z najdojemnejších momentov celej slávnosti bolo bezpochyby stužkovanie maturantov. V programe sa naskytol jedinečný zážitok, keď po emotívnom rodičovskom tanci prišiel na rad aj učiteľský tanec. Program stužkovej slávnosti ponúkol bohatý výber aktivít, vrátane tanečného kolotoča, ktorý spojil študentov a rodičov na tanečnom parkete, rodičovského kvízu plného zábavy a prekvapení, vystúpenia talentovaného malého Mirka, fascinujúceho tieňového divadla a záverečnej tomboly s atraktívnymi cenami. Keď hodiny odbili polnoc, atmosféru stužkovej slávnosti zahalila dojímavá hudba a veselé častušky, ktoré spoločne vyburcovali triedu IV.BP do tanca pri piesňach ako „Stužková“ a „Záverečná.“ Vrcholom tohto magického večera bola tradícia rozbíjania pohára, z ktorého si každý z nás odniesol kúsok skla ako talizman pre šťastie. Neskôr sa odohral polnočný súd, počas ktorého bola triedna učiteľka vyzvaná podpísať dekrét, aby si symbolicky zachovala svoju hlavu – čím sa obrazne zabezpečila ochrana a jednota medzi študentmi a učiteľmi.“   Viktória Konkoľová

Stužková slávnosť bola naozaj výnimočným večerom plným radosti, smiechu a spomienok, ktoré zostanú v srdciach absolventov navždy. Symbolizovala nielen koniec jednej kapitoly nášho života, ale zároveň aj začiatok inej, plnej nových výziev a možností. Odchádzali sme s pocitom hrdosti a očakávania, pripravení čeliť budúcnosti s odvahou a optimizmom.

Júlia Majtánová, Viktória Konkoľová