Školské kolo súťaže Zenit v strojárstve

Po roku  sa  19.10.2023 opäť konalo v našich  dielňach školské kolo súťaže Zenit v strojárstve.  

Aktuálneho, už 24.  ročníka,  sa zúčastnili žiaci z tried II.AU, III.AU a I.BM.  Svoje sily si zmerali v dvoch častiach súťaže.  

Prvá časť – test –  preverila  teoretické vedomosti  zúčastnených žiakov.  V teste boli otázky, ktoré  zahŕňali  prehľad zo všetkých odborných predmetov zameraných na strojárstvo.  

V druhej časti  súťaže vyrábali  súťažiaci  súčiastku  tak, aby boli nielen dodržané  jej rozmery predpísané výkresom, ale aby bola aj funkčná a na pohľad esteticky opracovaná. 

Študenti s najvyšším počtom  bodov:  Martin Gregor a Patrik Hruška z I. BM postúpili do krajského  kola súťaže, ktoré sa tento rok bude konať v Kysuckom Novom Meste. 

Ing. Miroslava Chajdáková