Európsky deň jazykov v našej škole

26. september sa od roku 2001 oslavuje ako Európsky deň jazykov.

Tento deň si každoročne pripomíname aj v našej škole vedomostným kvízom  pre študentov anglického jazyka, aby si žiaci uvedomili potrebu ovládania cudzích jazykov – hlavne z dôvodu využitia nových možností, akými sú cestovanie, štúdium v zahraničí, získavanie priateľstiev aj mimo hraníc SR, či nové možnosti komunikácie. Výhod vyplývajúcich zo znalosti jazykov je veľmi veľa.

Súťaž sa uskutočnila pod pedagogickým vedením  Mgr. I. Kubalovej a Mgr. P. Panákovej. Tohtoročnou témou sa stali „Holiday traditions around the world“ (Halloween, Christmas, Valentine´s Day, Easter). Naši študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: 1. – 2. ročníky a 3. – 4. ročníky študijných odborov + nadstavbové štúdium.  Všetci zúčastnení študenti riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením, dopĺňanie kvízu a gramatické cvičenia.

Okrem vedomostnej súťaže mali študenti možnosť zapojiť sa aj do súťaže o najlepšie Halloweenske dekorácie. Najoriginálnejšie z nich boli ocenené v špeciálnej kategórii.

Veríme, že sa našim študentov súťaž páčila a podobnej akcie sa zúčastnia aj v budúcnosti.

Kategória 1. – 2. ročníky študijných odborov:

1. Viktória Šošková – II.AP, 103 b.

2. Daniela Cyprichová – II.BP, 98 b.
3. Simona Šmáriková – II.BP, 97 b.

Kategória 3. – 4. ročníky študijných odborov + nadstavbové štúdium:

1. Andrej Trúchly – IV.AP, 124 b.

2. Matúš Jurák – III.BM, 122 b.
3. Roman Sinák – I.AN, 118 b.

Súťaž o najlepšie Halloweenske dekorácie:
1. Mária Anna Gabajová – I.AN
2. Samuel Magera – I.AN
3. Martin Súľovský – I.AN