Poruchy príjmu potravy

Zdravá a správne vyvážená potrava je pre naše telo veľmi dôležitá. Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých.

Táto téma  v spoločnosti značne rezonuje, preto sa jej snažíme venovať aj prostredníctvom prevencie, aby sa mladí ľudia nedostali do začarovaného kruhu, z ktorého je náročná cesta späť.

Prevencia a včasná intervencia vedia byť malými zázrakmi a rozhodne by sa na ne nemalo zabúdať. Dňa 16.6.2023  našim žiakom I.CP, II.BP a  III.BP pracovníci Centra poradenstva a prevencie v Žiline – Mgr. Dušan Grúň, PhDr. Kristína Zimenová a PhDr. Natália Pejskarová, zrealizovali v škole prednášky na tému Poruchy príjmu potravy, ktoré prídu do života mladého človeka veľmi nenápadne.

V rámci prednášky boli prezentované informácie o diagnostikovaní porúch príjmu potravy u detí a mladistvých (mentálna anorexia, bulímia a iné ), žiaci sa zároveň dozvedeli, ako spozorovať symptómy ochorenia a ako pomôcť kamarátovi či kamarátke. Cieľom tejto prednášky bolo získanie vedomostí a postojov podporujúcich zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a zdravé sebaprijatie.

Všetky prednášky nás tak doviedli k dôležitému záveru – majme radi svoje telo, starajme sa oň, zachovajme si k nemu úctu a nikdy mu neubližujme!