PREHLIADKA MESTA

Dňa 22.05.2023 sa žiaci z tried III.AU a I.AN zúčastnili prehliadky historického centra  mesta Žilina spolu s pedagogickým dozorom – Ing. Janou Kostolnou, Ing. Ľudmilou Hrbáňovou  a Mgr. Miroslavou Crhovou.

Naša prehliadka začala  na Mariánskom  námestí,  v  minulosti nazývanom Rínok, Kruhové námestie, Námestie Františka Jozefa, Námestie slobody a Námestie Dukla, ktoré predstavuje historické srdce mesta Žilina. V roku 1987 bolo vyhlásené za  Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100 x 100m) a laubniam s arkádami, ktoré pokračujú v priľahlej Hodžovej a Radničnej ulici, vytvára námestie neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku.            

Prehliadka mesta pokračovala k budove Novej synagógy, k historickej  starej Banke na Legionárskej ulici 1, ktoré  boli kompletne zrekonštruované a k historickej budove  Žilinskej univerzity. Prehliadku  sme zakončili  v Rosenfeldovom paláci, ktorý architektúrou pripomína viedenský Belvedér a je považovaný za najkrajšiu budovu v meste. Od roku 2009 je národnou kultúrnou pamiatkou.  Navštívili sme aj  knihársku dielňu Lidy Mlichovej, ktorá  je jedinou dielňou svojho druhu na Slovensku s dlhou rodinnou tradíciou.

Mgr. Miroslava Crhová